lek. med. Marta Kopczyk
              specjalista chorób psychicznych
 
               lek. med. Jarosław Maksymiec
              specjalista chorób psychicznych
kontakt tel. 608 075 124   oraz   505 57 57 75
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA



Gabinet psychiatryczny Marta Kopczyk specjalista psychiatra, Jarosław Maksymiec specjalista psychiatra Koszalin zachodniopomorskie - wspólna idea działania.


Zdrowie jest najważniejsze dla wysokiej jakosci życia każdego człowieka

Jako lekarze z wieloletnią praktyką kliniczną, ogromnym zainteresowaniem osiągnieciami współczesnej medycyny, szczególnie w zakresie dynamicznie rozwijającej się neuropsychiatrii  oraz pasją dzielenia się zdobytym doświadczeniem mamy świadomość jak ważna jest dla pacjenta dostępność fachowej porady  oraz prawidłowego szybko wdrożonego leczenia. To  szansa na lepszą jakość zycia!

Z danych statystycznych WHO publikowanych w Kampanii społecznej Ministerstwa Zdrowia "Co czwarty z nas":

„Zdrowie psychiczne jest integralnym i niezwykle istotnym elementem zdrowia, co więcej nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego.

Dane statystyczne ukazują, że ponad 450 milionów światowej ludności cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. O wiele więcej ma jednak problemy psychiczne. Ponad 27% dorosłych Europejczyków doświadcza przynajmniej jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego w ciągu roku. W Polsce od początku lat 90 ubiegłego stulecia również obserwuje się sukcesywny wzrost zachorowalności na choroby psychiczne. Od 1997 do 2009 r. niemal 2-krotnie wzrosła liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. W 2009 roku prawie 1,6 mln pacjentów leczyło się w naszym kraju z powodu zaburzeń psychicznych.

„Co czwarty z nas miał lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym". Każdy z nas jest w grupie ryzyka..." 

  "Misją przedsięwzięcia jest zapobieganie stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego i zaburzeniami zachowania.

Zaburzenia psychiczne mogą być skutecznie leczone, a dotknięte nimi osoby mogą cieszyć się pełnią życia. Wsparcie bliskich, akceptacja społeczna, szansa na zatrudnienie pomagają pokonać przeciwności. "





Lekarz, specjalista, psychiatra, gabinet, lekarski, Koszalin, psychoterapia, psychoterapeuta, psycholog, farmakoterapia, terapia rodzin, terapia  małżeńska, terapia  par, psychiatria dzieci i młodzieży, leczenie biologiczne, fototerapia, psychiatra, seksuolog, orzecznictwo lekarskie, opiniowanie, wizyty domowe, poradnictwo, szkolenia, warsztaty, pomoc seksuologiczna, terapia uzależnień, psychiatria środowiskowa, neurobiologia, psychiatria transkulturowa